Eng-lân Ông-kok (Eng-gí: Kingdom of England) sī Tāi Britain tē-hng tùi 10 sè-kí í-āu goân Anglo-Saxon chu kok pēng-ha̍p sán-seng ê chi̍t-ê chú-khoân-kok. Pún ông-kok kè-sio̍k chì 1707 nî, chiah kah So͘-kek-lân liân-ha̍p chò Tāi Britain Ông-kok.

1700 nî chó-iū thóng-tī hoān-ûi (chheⁿ-sek).