Eng-lân Lōe-chiàn (Eng-gí: English Civil War) sī Eng-lân chêng 1642 nî kàu 1651 nî kan Gī-hōe-phài (Parliamentarians) kap Ông-ka-phài (Royalists) nn̄g pêng liân-sòa ê bú-chong chhiong-tu̍t kiam chèng-tī khúi-kè.

Naseby Chiàn-tò͘