Eng-lân kok-ka kha-kiû-tūi

Eng-lân kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Eng-lân ê kiû-tūi.

Eng-lân kok-ka kha-kiû-tūi
England national football team
Goā-hō The Three Lions
Hia̍p-hoē The Football Association
Tāi-lio̍k Liân-bêng UEFA (Europe)
Chú kàu-liān Gareth Southgate
Tūi-tiúⁿ Harry Kane
Chhut-tiûⁿ siōng chē Peter Shilton (125)
Ji̍p kiû siōng chē Harry Kane (53)
Wayne Rooney (53)
Chú-tiûⁿ Wembley Stadium
FIFA tāi-bé ENG
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 5 Steady (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 3 (2012 nî 8 goe̍h–9 goe̍h, 2021 nî 9 goe̍h–10 goe̍h[1])
Siōng kē 27 (1996 nî 2 goe̍h[1])
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 So͘-kat-lân 0–0 Eng-lân 
(So͘-kat-lân Partick; 1872 nî 11 goe̍h 30 ji̍t)
(The first ever international football match)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Ài-ní-lân 0–13 Eng-lân 
(Ài-ní-lân Belfast; 1882 nî 2 goe̍h 18 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Hông-gâ-lī 7–1 Eng-lân 
(Hông-gâ-lī Budapest; 1954 nî 5 goe̍h 23 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 16 (1950 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Koan-kun (1966)
Au-chiu Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 10 (1968 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán A-kun (2020)
Au-chiu Kok-ka Liân-sài Koat-soán
Thâu-tiûⁿ 1 (2019 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Kùi-kun (2019)
Bāng-chām englandfootball.com

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. 1.0 1.1 1.2 "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.