Epirus Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Ηπείρου) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 334,337 lâng, thó͘-tē bīn-chek 9,203.22 pêng-hong kong-lí.

Epirus Tōa-khu
Περιφέρεια Ηπείρου
—  Tōa-khu  —

ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 9,203.22 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 334,337 lâng
Bāng-chām www.php.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Epirus Tōa-khu