Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887 nî 8 goe̍h 12 ji̍t – 1961 nî 1 goe̍h 4 ji̍t) sī Ò-tē-lī ê lí-lūn bu̍t-lí-ha̍k-ka, 1933 nî Nobel Bu̍t-lí-ha̍k Chióng ê ti̍t-chióng-jîn. Ū-miâ ê gián-kiù ū liōng-chú le̍k-ha̍k ê Schrödinger hong-thêng, ia̍h su-khó si̍t-giām Schrödinger ê niau téng-téng.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Erwin Schrödinger