North American F-86 Sabre

(Tùi F-86 Sabre choán--lâi)

North American F-86 Sabre, mā ū-sî hō Sabrejet, sī chi̍t khoán khòa-im-sok phùn-siā chiàu-tò͘-ki (transonic jet fighter aircraft). Che sī North American Aviation kong-si seng-sán--ê, sī Bí-kok thâu chi̍t khoán chhu-si̍t (swept wing) chiàn-tò͘-ki, thang tī Hân-chiàn tang-tiong tùi-khòng So͘-liân ê MiG-15.

F86F Sabres - Chino Airshow 2014 (cropped).jpg