Faith Spotted Eagle

Faith Spotted Eagle, Dakota miâ Tukan Inajin Win, 1948 nî chhut-sì, sī Bí-kok ê goân-chū-bîn ūn-tōng-chiá. I sī Yankton Sioux Kok (Yankton Sioux Nation) ê lâng, hoán-túi Keystone XL kap Dakota Access Pipeline téng iû-kóng khai-hoat.

2016 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí修改

2016 nî ê Bí-kok chong-thóng soán-kí, ū chi̍t phiò Robert Satiacum Jr. hū-chek, sio̍k Washington Chiu ê soán-kí-jîn phiò (electoral vote) tâu hō͘ Spotted Eagle, hit phiò chiàu koàn-lē goân-lâi èng-kai sī ài tâu hō͘ Hillary Clinton--ê. Chit khoán chêng-hêng hông kiò chò "bô-chīn-tiong ê soán-kí-jîn" (faithless elector).