Fidel Alejandro Castro Ruz ( audio) (1926 nî 8 goe̍h 13 chhut-seⁿ - 25 november 2016) sī Cuba 1959 nî kàu 2008 nî ê thâu-lâng, bat chò koè chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ (1959–1976), chóng-thóng (1976–2008), mā sī hit toāⁿ sî-kan kun-hong siōng kài koân ê léng-siū.

Castro, 2003 nî

Castro chhoā-thâu ê kek-bēng-kun tī 1959 nî ián-tó Bí-kok thīn--ê Batista to̍k-chhâi chèng-koân. 1965 nî i tam-jīm chhím sêng-li̍p ê Cuba Kiōng-sán-tóng ê Tē-it Pì-su, khai-sí kā Cuba kiàn-siat chò 1 ê siā-hoē-chú-gī kiōng-hô-kok.

Castro chhut-sì tī 1 ê keng-chè bē bái ê lông-tiûⁿ.