Gá-suh[1]khì-thài ê jiân-liāu, chóng-sī tiāⁿ ēng e̍k-thé ê hêng-thài lâi siu-khǹg. Ji̍t-siông só͘ ēng ê gá-suh it-poaⁿ sī thòaⁿ-hoà-chúi-sò͘ (hydrocarbon), chhan-chhiūⁿ kah-oân, piáⁿ-oân

Gí-goân

siu-kái

"Gá-suh" sī tùi Ji̍t-gí ê gasu (ガス) thoân-ji̍p ê goā-lâi-gí. Gasu koh sī Eng-gí gas ê im-e̍k, he gas goân-lâi ê ì-sù sī khì-thé, hit jī nā ùi Bí-kok Eng-gí oan-ná ū jiân-liāu ê ì-sù.

Chham-chiàu

siu-kái
  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教學國際學術研討會. goân-loē-iông tī 2019-06-06 hőng khó͘-pih. 2018-09-02 khòaⁿ--ê.