Gâm-chio̍h, phó͘-thong kóng chio̍h-thâu, sī khòng-bu̍t seⁿ-chiâⁿ ê tēng-ngē chū-jiân bu̍t. Tē-kiû piáu-bīn ê kò͘-thé gōa-khak chiō sī gâm-chio̍h cho͘-sêng--ê.

Gâm-chio̍h-tē.