Gê Chióng-hoâi

(Tùi Gê Chiúⁿ-hoâi choán--lâi)

Gê Chióng-hoâi (倪蔣懷, 1894 nî 8 goe̍h 12 ji̍t - 1943 nî 4 goe̍h 21 ji̍t) sī Tâi-oân ê oē-ka, siāng chá ha̍k-si̍p se-iûⁿ koè-oē ê Tâi-oân-lâng chi it, sī Isikawa Kinitiro ê ha̍k-seng. I ê chhòng-chok chú-iāu sī chúi-chhái-oē.

Gê Chiúⁿ-hoâi

Gê Chiúⁿ-hoâi tī 1929 nî khai-siat Iûⁿ-oē Gián-kiù-só͘ (洋畫研究所), āu-lâi kái hō Tâi-oân Bí-su̍t Ián-kiù-só͘.