Gē-su̍t ūn-tōnggē-su̍t ùi chi̍t khoán tiat-ha̍k he̍k-chiá lí-sióng ē-té só͘ san-seng ê phian-hiòng ia̍h sī hong-keh. I ùi chi̍t tōaⁿ ê sî-kî lāi siū chi̍t kóa gē-su̍t-ka ê ín-chhōa.