Georges Pompidou (tī Paris chhut-sì, 1911 nî 7 goe̍h 5 – 1974 nî 4 goe̍h 2) sī 1-ūi Hoat-kok chèng-tī jîn-bu̍t (1969 - 1974 sī Hoat-kok tē 19 jīm ê chóng-thóng). Àn-chiáu thoân-thóng, chē chit ê koaⁿ-ūi ê lâng siâng-sî mā sī Andorra-kok ê coprince chi it.

Georges Pompidou.