Ginsyô (Ji̍t-pún-gí: 銀将 gîn-chiong) sī Syôgi lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí.

Ginsyô
Narigin

Ginsyô kiâⁿ kàu tùi-hong tīn-tē í-āu ē thang seng-téng choè Narigin (Ji̍t-pún-gí: 成銀 sêng-gîn). Narigin ê kiâⁿ-hoat kap Kinsyô siāng-khoán.