Goân-kang Ha-nî-cho̍k Î-cho̍k Tāi-cho̍k Chū-tī-koān

Goân-kang Ha-nî-cho̍k Î-cho̍k Tāi-cho̍k Chū-tī-koān (元江哈尼族彝族傣族自治縣) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng Gio̍k-khe-chhī ê chi̍t ê chū-tī-koān.