Goe̍h-kng

Goe̍h-kng (月光) sī ùi Goe̍h-niû chiò-siā lâi kàu Tē-kiû ê kng-soàⁿ; put-kò, chia-ê kng-soàⁿ pēng m̄-sī lâi-chū Goe̍h-niû pún-sin, si̍t-chè-siōng sī ùi Ji̍t-thâu lâi ê ji̍t-thâu-kng, keng-kòe soàⁿ-siā thoân lâi Tē-kiû.