Goh Kun

Goh Kun (Hân-kok-gí: 고건, 1938 nî 1 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì ) sī Hân-kok ê chi̍t ê chèng-tī-ka. I tī 1997 nî kàu 1998 nî kap 2003 nî kàu 2004 nî sī Tāi-hân Bîn-kok chóng-lí. 2004 nî 3 goe̍h 12 ji̍t kàu 2004 nî 5 goe̍h 14 ji̍t, in-ūi chóng-thóng No Mu-hyeon siū kàu tân-he̍k, i tāi-lí chóng-thóng chit-bū.