Grammy Chióng (Eng-gí: Grammy Awards) sī Bí-kok NARAS sióng hō͘ tī im-ga̍k sán-gia̍p ū chhut-kioh sêng-chiù ê lâng ê chi̍t-ê chióng.

Grammy Chióng
Grammy Award
Tùi-siōng Im-ga̍k sán-gia̍p ê chhut-chiòng sêng-chiū
Kok-ka  Bí-kok
Chú-pān NARAS
Khai-sí 1959 nî
Koaⁿ-hong
bāng-chām
grammy.com