Graubünden (GR) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húChur, koaⁿ-hong gí-giânTek-gí, Romansch-gí chham Italia-gí, jîn-kháu ū 187,920, thó͘-tē bīn-chek 7105 km², 1803 nî ka-ji̍p liân-pang.

Graubünden Chiu ê ūi-tì.