Guam kok-ka kha-kiû-tūi

Guam kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Guam ê kiû-tūi.

Guam kok-ka kha-kiû-tūi
Guam national football team
Goā-hō Matao[1]
Hia̍p-hoē Guam Football Association
Tāi-lio̍k Liân-bêng AFC (Asia)
Tē-khu Liân-bêng EAFF (East Asian)
Chú kàu-liān Kim Sang-hoon
Tūi-tiúⁿ Jason Cunliffe
Chhut-tiûⁿ siōng chē Jason Cunliffe (64)
Ji̍p kiû siōng chē Jason Cunliffe (25)
Chú-tiûⁿ GFA National Training Center
FIFA tāi-bé GUM
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 205 Steady (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[2]
Siōng koân 146 (2015 nî 8 goe̍h – 9 goe̍h)
Siōng kē 207 (2022 nî 3 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Guam 1–5 Só͘-lô-bûn Kûn-tó 
(Guam Tumon; 1975 nî 8 goe̍h 2 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
Hui-chèng-sek
 Guam 16–1 Pohnpei 
(Palau Koror Chhī; 1998 nî 7 goe̍h 27 ji̍t)
 Guam 15–0 Yap 
(Palau Koror Chhī; 1998 nî 7 goe̍h 31 ji̍t)
Chèng-sek
 Guam 9–0 Pak Mariana Kûn-tó 
(Guam Hagåtña; 2007 nî 4 goe̍h 1 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Tiâu-sián 21–0 Guam 
(Tâi-oân, Tâi-pak; 2005 nî 3 goe̍h 11 ji̍t)
AFC Thiáu-chiàn Poe
Thâu-tiûⁿ 1 (2006 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Group stage (2006)

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. Mike Nauta Jr. (1 June 2012). "Guam men's national soccer team now known as 'Matao'". Marianas Variety. Guam. goân-loē-iông tī 17 March 2014 hőng khó͘-pih. 2 June 2012 khòaⁿ--ê. 
  2. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.