Pak Mariana Kûn-tó kok-ka kha-kiû-tūi

Pak Mariana Kûn-tó kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Pak Mariana Kûn-tó ê kiû-tūi.

Pak Mariana Kûn-tó kok-ka kha-kiû-tūi
Northern Mariana Islands national football team
Goā-hō Blue Ayuyu
Hia̍p-hoē Northern Mariana Islands Football Association
Tāi-lio̍k Liân-bêng AFC (Asia)
Tē-khu Liân-bêng EAFF (East Asia)
Chú kàu-liān Michiteru Mita
Tūi-tiúⁿ Lucas Knecht
Chhut-tiûⁿ siōng chē Nicolas Swaim (17)
Ji̍p kiû siōng chē Joe Wang Miller (4)
Chú-tiûⁿ Oleai Sports Complex
FIFA tāi-bé NMI
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
Hui-chèng-sek
 Pak Mariana Kûn-tó 8–0 Palau 
(Palau Koror; 1998 nî 7 goe̍h 27 ji̍t)
Chèng-sek
 Pak Mariana Kûn-tó 2–3 Guam 
(Pak Mariana Kûn-tó Saipan; 2007 nî 3 goe̍h 25 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ

Hui-chèng-sek
 Palau 1–12 Pak Mariana Kûn-tó 
(Palau Koror; 1998 nî 7 goe̍h 31 ji̍t)

Chèng-sek
 Pak Mariana Kûn-tó 2–1 Ò-mn̂g 
(Guam Dededo; 2014 nî 7 goe̍h 23 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Guam 9–0 Pak Mariana Kûn-tó 
(Guam Hagåtña; 2007 nî 4 goe̍h 1 ji̍t)
 Pak Mariana Kûn-tó 0–9 Palestine 
(Nepal Kathmandu; 2013 nî 3 goe̍h 4 ji̍t)
 Bông-kó͘ 9–0 Pak Mariana Kûn-tó 
(Bông-kó͘ Ulaanbaatar; 2018 nî 9 goe̍h 4 ji̍t)
AFC A-chiu Poe
Thâu-tiûⁿ
EAFF E-1 Kha-kiû Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ

Chham-khó chū-liāu

siu-kái