Gyokusyô

Gyokusyô (Ji̍t-pún-gí: 玉将 ge̍k-chiong) ia̍h Ôsyô (Ji̍t-pún-gí: 王将 ông-chiong) sī Syôgi lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí, tāi-piáu chú-soè.

Gyokusyô