Hì-that-pēⁿ (Eng-gí: chronic obstructive pulmonary disease, ì-sù sī: "bān-sèng chó͘-sek-sèng (阻塞-) hì-pēⁿ, kán-lio̍k: COPD),[1] sī 1 chióng -pēⁿ, goân-in ū khong-khì ù-jiám, pok-hun, ló-hoà (老化), tì-kàu hì-pō͘ tiāⁿ-tiāⁿ hoat-iām, sàu-bē-thêng, he-ku-chhoán téng chìng-thâu.[2]

Chù-khaSiu-kái

  1. Lîm Gān-tông (林彥彤) (2016-11-11). "慢性阻塞性肺病落落長 醫界︰叫肺阻塞也行". Chū-iû Tiān-ú Pò (自由電子報).  (Koaⁿ-oē)
  2. Tiuⁿ Bêng-soan (張茗喧) (2016-11-10). "COPD病名太難記 改叫肺阻塞". Tiong-iong-siā (中央社).