Eng-kok ê hóe-chòng-tiûⁿ

Hóe-chòng (火葬), ia̍h hóe-hòa (火化), sī chi̍t chióng chhú-lí si-thé ê hong-sek; ēng hóe kā si-thé sio chò hóe-hu.