Hô-pêng tiâu-iok, thang kán-lio̍k chò hô-iok (和約), sī tùi-te̍k ê siang-hong ia̍h to-hong (i-poaⁿ sī chèng-hú ia̍h kok-ka) chi̍t khoán ha̍p-ì, thang chèng-sek liáu-kiat chia sè-le̍k chi kan ê chiàn-cheng chōng-hóng.

Koan-liân siu-kái