Hô-sin (和珅, Boán-chiu-gí: ᡥᡝᡧᡝᠨ, 1750 nî 7 goe̍h 1 ji̍t – 1799 nî 2 goe̍h 22 ji̍t), sèng Niohuru--sī, Boán-chiu chèng-hông-kî lâng, sī Chheng-tiâu sî-hāu ê 1 ê koan-liâu.

Hô-sin