1750 nî

Sè-kí: 17 sè-kí · 18 sè-kí · 19 sè-kí
Nî-tāi: 1730 nî-tāi 1740 nî-tāi · 1750 nî-tāi · 1760 nî-tāi 1770 nî-tāi
: 1745 1746 1747 1748 1749 · 1750 nî · 1751 1752 1753 1754 1755

1750 nî (MDCCL) sī pêng-nî, thâu chi̍t-ji̍t sī pài-sì.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Yazid, Morocco chèng-tī-chiá. Morocco ê sultan. 1792 nî kòe-sin.

Koè-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái