Khiân-liông (乾隆; 1736 nî chì 1795 nî) sī Tiong-kok Chheng-tiâu Ko-chong ê chāi-ūi sî-tāi ê liân-hō; chêng-āu lóng-chóng 64 tang. Ko-chong chāi-ūi 60 tang, in-ūi beh chun-kèng in a-kong Sèng-chó͘ Khong-hi, só͘-í jiōng-ūi hō͘ Jîn-chong Ka-khèng. Chū 25 hòe chē-thiⁿ, sòa-chiap chāi-ūi 60 tang, Khiân-liông sī Tiong-kok le̍k-sú siōng, chip-chèng tē-jī kú-tn̂g ê hông-tè. Khiân-liông jiōng-ūi liáu-āu, iū-koh tam-jīm 4 nî ê thài-siōng-hông, só͘-í Khiân-liông si̍t-chè thóng-tī 64 tang.

乾隆
Khiân-liông
1736 nî chì 1795 nî
Kok-ka
Tāi Chheng
Kun-chú
Ko-chong
Tn̂g-té
64 tang
Thâu-chêng:
Eng-chèng
Tāi Chheng liân-hō Āu-piah:
Ka-khèng