Hôa-lâm (華南) sī chi̍t ê Tiong-kok kok-lāi ê tē-lí kài-liām, sī Tiong-kok pún-thó͘ ê lâm-pō͘. Khah-chá Ji̍t-gí kiò Lâm-chi (南支).

Hôa-lâm tē-khu ê hoān-ûi