Asus, Hàn-miâ Hoâ-se̍k Tiān-náu (kán-chheng Hoâ-se̍k 華碩). Kong-si tī 1990 nî 4 goe̍h 2 ji̍t siat-li̍p, [1] sī Tâi-oân ê kok-chè phín-pâi kon-si. Mā-sī choân-kiû siōng toā ê chú-ki-pán chè-chō-siong, choân-kiû chiân gō͘ toā pit-kì-hêng tiān-náu kong-si. Mā-sī hián-sī-khah, toh-siōng-tiān-náu, thong-sìn sán-phín, kong-tia̍p-ki..téng-téng sán-phín ê léng-tō chhiúⁿ-siong.

Asus ê choan-bē-tiàm

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. "華碩基本資料".