Hông-phó͘-khu ê hêng-chèng hoān-ûi

Hông-phó͘-khu (黃浦區) ia̍h sī hō choè N̂g-phó͘-khu, sī Tiong-kok Siōng-hái-chhī ê chit-ê chhī-hat-khu.