Kì-hō-lūn

(Tùi Hû-hō-ha̍k choán--lâi)

Kì-hō-lūn (jit. 記号論[1]; eng. semiotics), he̍k-chiá kiò kì-hō-ha̍k, sī tùi kì-hō kap kì-hō ê chok-iōng kòe-têng ê gián-kiù, he̍k-chiá kóng sī tùi ì-sù seng-sán ê gián-kiù.

Chham-chiàu siu-kái

  1. "semiotics". weblio. 2017-06-24 khòaⁿ--ê. 

Siong-koan siu-kái