Hāng Ú (項羽, chêng 232 nî  – chêng 202 nî ) sī Chîn-tiâu bia̍t-bông í-āu Tiong-kok choè ko thóng-tī-chiá, i ê chheng-hō sī Se Chhó͘ Pà-ông (西楚霸王). I tī chêng 202 nî hō͘ Lâu Pang phah pāi, chū-sat.

Hāng Ú