Han Chae-young

Han Chae-young (한채영 Hân Chhái-eng; 1980 nî 9 go̍eh 13 hō chhut-sì) sī Hân-kok Tāi-khiu chhut-sin ê cha-bó͘ ián-goân. Pún-miâ hō-chòe Kim Chi-young (김지영).

Han Chae-young (2009).