Harvard Tāi-ha̍k (Eng-gí: Harvard University) sī Bí-kok ê su-li̍p tāi-ha̍k, siat tī Massachusetts ê Cambridge, 1636 nî khí-chō, sī thong sè-kài siāng jió-to ê tāi-ha̍k chi it.

Harvard Tāi-ha̍k