Haute-Vienne

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Haute-VienneHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 361,000, thó͘-tē bīn-chek 5,520 km².

Haute-Vienne
Haute-Vienne ê kî-á
Kî-á
Haute-Vienne ê hui-kì
Hui-kì
Haute-Vienne tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Haute-Vienne tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Haute-Vienne tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Nouvelle-Aquitaine
Siú-hú Limoges
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 376,058 lâng
Bāng-chām www.haute-vienne.pref.gouv.fr

Tē-lí

siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, Vienne, Indre.