Hepburn-sek Lô-má-jī

He-bóng sek Lô-má jī (ヘボン式ローマ字; Hebon-shiki Rōmaji) sī iû bo̍k su James Curtis Hepburn siat kè, iōng Lô-má jī-bó lâi phiau Ji̍t-pún ōe ho͘ im ·ê hē-thóng. Chit chióng phiau im hong-hoat chòe chho͘ iōng tī i 1867 nî chhut pán ·ê Ji̍t Eng Sû Tián.

James Curtis Hepburn, originator of Hepburn romanization

Chham-khó

siu-kái