Herzog & de Meuron1978 nîSūi-se chhòng-li̍p ê kiàn-tio̍k sū-bū-só͘, chhòng-kiàn-chiá sī Jacques Herzog (1950 nî 4 goe̍h 19 seⁿ) kap Pierre de Meuron (1950 nî 5 goe̍h 8 ji̍t seⁿ)

Herzog & de Meuron: Elbphilharmonie, HafenCity Hamburg (2015)
siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Herzog & de Meuron