Hi-pek-lâi Sèng-keng

Hi-pek-lâi Sèng-keng (希伯來聖經) sī Iû-thài-kàu Keng-su ê chú-iàu pō͘-hūn, i ê chiàⁿ-tián hō͘ Iû-thài-kàu kiò chò Thanach (Hi-pek-lâi-gí: תָּנָ״ךְ). Hi-pek-lâi Sèng-keng mā sī Ki-tok-kàu Kū-iok Sèng-keng ê kàu-gī lâi-goân [en].

11th century Targum of the Hebrew Bible