Hijab (حجاب‎‎ ḥijāb) sī A-la-pek kiam Islam bûn-hòa lāi-bîn chi̍t khoán khàm thâu ê ho̍k-chong, chit jī ū-sî hông tòng chòe sī khàm-thâu ê hit tiâu kin-á ê ì-sù. Chóng-sī nā chiàu kin-sè chi̍t khoán Islam ūn-tōng chú-tiuⁿ ê ì-sù, hijab sī piáu-sī kui su chheng-chhah, pún-sin hun al-jilbab tn̂g saⁿ, kap khàm thâu-mo͘ hâm chi̍t pō͘-hūn hia̍h-thâu jî-chhiá chhun--lo̍h-khì keng-kah ia̍h heng-khám ê al-khimar.

Chham-khó

siu-kái
  • Fadwa El Guindi (2004). "Hijab". Chū Valerie Steele. Encyclopedia of Clothing and Fashion. Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-31394-4.