Hisya (Ji̍t-pún-gí: 飛車 poe-chhia) sī Syôgi lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí.

Hisya
Ryûô

Hisya kiâⁿ kàu tùi-hong tīn-tē í-āu ē thang seng-téng choè Ryûô (Ji̍t-pún-gí: 竜王 liông-ông).