Hizb Allah (A-la-pek-gí: حزب الله‎, Sîn Tóng), tiàm tī Lī-pa-lùn lâm-pō͘ ê Islam-kàu chèng-tóng kiam kun-sū cho͘-chit, 1982 nî Í-sek-lia̍t chiàm lâm Lī-pa-lùn liáu-āu sêng-li̍p--ê.