Hòa-chio̍h jiân-liāu

(Tùi Hoà-chio̍h jiân-liāu choán--lâi)

Hòa-chio̍h jiân-liāu sī chí tāi tī tē-chân ē-té seng-bu̍t sí-thé téng mi̍h keng-kòe chu-jiân kòe-têng sán-seng ê jiân-liāu.