Hòa-ha̍p-bu̍t

(Tùi Hoà-ha̍p-bu̍t choán--lâi)

Hòa-ha̍p-bu̍t sī nn̄g khóan ia̍h nn̄g khóan í-siōng bô-kāng-khóan ê goân-sò͘ goân-chú ha̍p chò-hóe hêng-sêng ê bu̍t-chit. Chhin-chhiūⁿ chúi goân-chú (H2O) tio̍h-sī nn̄g-ê chúi-sò͘ (H) chham chi̍t-ê sng-sò͘ (O) cho͘-ha̍p seⁿ-chiâⁿ ê hòa-ha̍p-bu̍t.

Koan-liân hāng-bo̍k

siu-kái