Hoán-siā tī bu̍t-lí-ha̍k sī ì-sù pho-bīn (wavefront) tú tio̍h nn̄g khoán bô-kâng kài-chit sio chiap ê kài-bīn ê sî kái-piàn hong-hiòng ê hiān-siōng.