Hoaⁿ-hí (歡喜) sī chi̍t chéng kám-chêng, piáu-hiān lâng sim-lí chōng-thài hó. Hoaⁿ-hí ê goân-in khó-lêng sī kiān-khong, an-choân, ài-chêng téng-téng. Hoaⁿ-hí it-poaⁿ iōng siàu lâi piáu-hiān chhut-lâi.