Hoat-lu̍t ê thóng-tī

Hoat-lu̍t ê thóng-tī (Eng-gí: rule of law) sī kóng tī siā-hōe tang-tiong hoat-lu̍t ê khoân-ui kap éng-ióng, te̍k-pia̍t sī nā kā khòaⁿ chò tùi ko-jîn kap ki-koan hêng-ûi ê chè-hān ê sî-chūn, hit-ê siā-hōe ê só͘-ū sêng-oân (hâm chèng-hú), tī he kong-khai ê hoat-tián kap têng-sū thâu-chêng lóng sī pêng-téng ê chú-thé.