Hong-kái-chio̍h

chi̍t chióng thòaⁿ-sng-iâm khòng-bu̍t

Hong-kái-chio̍h (Hàn-jī: 方解石; Eng-gí: calcite) sī chi̍t chióng khòng-bu̍t, sêng-hūn sī thoàⁿ-sng khā-lú-siúm hòa-ha̍k-sek sī CaCO3, tēng-tō͘ khah nǹg, sek-chúi pe̍h-pe̍h, phú-phú, ia̍h thàu-bêng, hêng-chōng sī môa-phang-thé. Hong-kái-chio̍h koh sī chio̍h-hoe-giâm kap tāi-lí-giâm ê chú-iàu sêng-hūn.

Hong-kái-chio̍h