"Hu̍t-chú" chi̍t jī mā tiāⁿ hông ēng chò goân-chú-hu̍t ê ì-sù.

Hu̍t-chú (Eng-gí: nucleon) sī cho͘-ha̍p chhut goân-chú-hu̍t ê lia̍p-chú. Bí chi̍t-ê goân-chú-hu̍t siōng-bô hâm chi̍t lia̍p hu̍t-chú. Ki-pún só͘ chai-iáⁿ ê hu̍t-chú hun nn̄g khoán: tiong-chú ka chit-chú