Hu̍t-thn̂g

Hu̍t-thn̂g (Eng-gí: ribose "lái-bo-suh") sī chi̍t lūi thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, ki-pún ê hòa-ha̍k-sek sī C5H10O5, sī chi̍t khoán gō͘-thòaⁿ tan-thn̂g (pentose monosaccharide).